Zwrot / Odstąpienie od umowy

ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY / WYMIANA

Klient w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania towaru  ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku umowy sprzedaży obejmującej kilka produktów, które były dostarczane osobno - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie ostatniego dostarczonego produktu.

Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez złożenie oświadczenia odstapienia od umowy Sprzedającemu przez Klienta. Formularz mozna pobrać poniżej (plik pdf)

Oświadczenie odstąpienia od umowy może być wysłane za pomocą adresu e-mail na adres sklep@sklep-nordicwalker.eu lub pocztą tradycyjną na adres: A-REX Aleksander Król, Milęcice 70, 59-623 Lubomierz.

Towar może być zwrócony pod warunkiem, że nie nosi on śladów użytkowania, nie jest uszkodzony lub zniszczony.

Bezpośrednie koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu/produktów zwracanych wynikające z korzystania z niego/z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, sposobu funkcjonowania i cech produktu/produktów (np. naruszenie opakowania producenta).

Zwrot płatności wraz z kosztami wysyłki następuje po otrzymaniu zwróconego towaru i sprawdzeniu jego nienaruszonego stanu. Zwrot płatności odbywa się tym samym kanałem, jakim był dokonany zakup towaru chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu wpłaty.

Sprzedający  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania.
Klient może zwrócić się do Sprzedającego o wymianę zakupionego produktu  na inny lub też na inny produkt dostępny w Sklepie - za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W takim przypadku koszty przesyłki pokrywa Klient. Formularz wymiany można pobrać poniżej (plik pdf)